Alternativet vill ta bort plomberingar på äldreboenden – och införa garanterad plats för 85-åringar

Alvestaalternativet vill i deras budget skjuta till pengar för att ta bort de plomberade lägenheterna på särskilda boenden i kommunen.
De vill också komma igång med ett ishallsbygge redan nästa år.
De stöttar inte heller planerna på den nya multiarenan vid Virda sportcenter.
Alvesta • Publicerad 15 juni 2022