Arenabeslutet skjuts upp efter hård kritik: ”Det är lite ministerstyre”

Under fullmäktige var beslutet om att anta den nya arenan uppe.
Men oppositionen och Alvestaalternativets Lars-Olof ”Zona” Franzén var kritisk till hur förslaget tagits fram.
Efter debatt beslutades om återremiss då mer än en tredjedel av fullmäktige ville utreda vidare.
Alvesta • Publicerad 22 juni 2022
Foto: Lena Gunnarsson