Fornminnet måste rivas: ”Föreligger akut rasrisk”

Utredningen kring vad som ska hända med den gamla masugnen i Torpsbruk är klar.
– Vi måste göra något så ovanligt som att ta bort och rasera fornlämningen av säkerhetsskäl, säger Heidi Vassi på länsstyrelsen.
Torpsbruk • Publicerad 3 januari 2022
Foto: Anna Karolina Persson