Kommunens prognos: Över 50 miljoner i ökade elkostnader nästa år – tillsätter arbetsgrupp

Kommunen beräknar att det ökade elpriset kommer att innebära en ökad kostnad på 50 miljoner kronor nästa år.
Alvestas kommunchef Camilla Holmqvist har tillsatt en grupp som ska ta fram förslag på energibesparingsåtgärder.
Samtidigt menar hon att de i nuläget har kontroll på läget.
Alvesta • Publicerad 23 september 2022
Foto: Alvesta kommun