På grusplanen planeras för bostäder – men bostadsbolaget har fortfarande inte köpt tomten

GBJ har fått ett beviljat bygglov för 40 lägenheter på grusplanen vid Folkets hus och Hagaskolan.
Men GBJ har ännu inte köpt tomten eller ansökt om startbesked.
De har fram till den första november på sig att bestämma sig.
Marken har av oppositionspolitiker pekats ut som lämplig för en ny sporthall.
Alvesta • Publicerad 7 september 2022
Foto: Skiss: GBJ Bygg AB