Planer på en ny vindkraftspark i Alvesta kommun: ”Tidigt skede”

Markägare i Tubbamåla väster om Vislanda har kontaktats om markavtal för fem stycken vindkraftverk.
– Vi är i ett väldigt tidigt skede, säger Mikael Palmqvist, vice vd för vindkraftsprojektören Wind Sweden.
Samtidigt säger Alvesta kommun att de inte kommer att besluta om några vindkraftverk i nuläget.
Alvesta • Publicerad 30 januari 2022
Foto: Calle Rydqvist