Pigeon | © OpenStreetMap contributors
Use ctrl + wheel to zoom!

40-åring ny ägare till fastigheten på Lindås 9 i Vislanda

Julia Magdalena Vilhelmina Strömberg, 40, har tagit över fastigheten på Lindås 9 i Vislanda från William Neff Hoke.