Pigeon | © OpenStreetMap contributors
Use ctrl + wheel to zoom!

Ny ägare till gård i Vislanda

Lars Johan Gunnar Johansson, 48, har tagit över fastigheten på Hönetorp Västregård 2 i Vislanda från Sven-Gunnar Johansson.