Pigeon | © OpenStreetMap contributors
Use ctrl + wheel to zoom!

Ny ägare till mindre hus i Vislanda

Jonas Nils Bertil Nilsson, 52, har tagit över fastigheten på Lönshult Stampet 1 i Vislanda från Bertil Ernst Åke Nilsson och Gunvor Anita Nilsson.