”Vår bedömning att Open infra handlat i strid med marknadsföringslagen”

Konsumentverket har kritiserat fiberleverantören Open infra core för otillbörlig marknadsföring.
Nu överväger myndigheterna kraftfullare insatser.
– Vi hos Konsumentombudsmannen tittar på de här överträdelserna och ser om vi ska vidta några rättsliga åtgärder helt enkelt, säger processråd Johanna Nyblom.
Alvesta/Växjö • Publicerad 18 januari 2022